• Drukuj

Kopytowa 08.06.2018

Protokół spotkania Rady Duszpasterskiej

w Kopytowej

  1. Przedstawienie informacji o zebranych środkach w latach ;
  • 2012

- Piaskowanie 6 szt. drzwi Kościoła,

- Malowanie

- Remont poddasza na plebanii

- Cyklinowanie parkietu w Kościele

- Malowanie parkietu

- Cyklinowanie parkietu w kancelarii i jadalni

- Malowanie parkietu

- Ułożenie kostki odbojowej przy plebanii

- Wymiana drzwi wyjściowych na plebani

- Wymiana drzwi do jadalni i kuchni

- Ułożenie podjazdu wjazdowego z kostki przy Kościele

- Częściowy udział przy powstaniu pomnika oraz całkowity koszt przy zagospodarowaniu otoczenia

- wybudowanie szopy na drzewo

- remont klatki schodowej na plebanii

- Wymiana barierek na tarasie plebanii

- remont wikarówki

- Robienie wylewki w piwnicy plebanii i ułożenie płytek

 

  • 2013

- generalny remont zakrystii

- wykuwanie ściany do dawnej salki katechetycznej

- Ułożenie płytek w zakrystii

- Pomalowanie zakrystii

- zrobienie sanitariatu w zakrystii

- zrobienie sanitariatu na zewnątrz kościoła

- zrobienie mebli do zakrystii Kościoła

- częściowe zrobienie ogrodzenia od strony parkingu p. Zajchowskiego

- Zrobienie kuchni na plebanii w miejscu dawnego garażu

- Ułożenie płytek

- Zrobienie mebli

- pomalowanie kuchni

 

  • 2014

- zakup działki pod cmentarz od rodziny Bugiel i część działki od rodziny Jastrząb

- zrobienie badań geologicznych

- Zakup działki na parking przy kościele od p. Jaracz

- zawożenie gruzem działki pod parking

- remont łazienki w mieszkaniu ks. Stanka

- remont łazienki przy kancelarii

- malowanie ogrodzenia cmentarza

- robienie dalszej części ogrodzenia od strony - potok

 

  • 2015

 

- zrobiony ołtarz polowy

- zrobienie na budynku plebanii szczytu – styropianem i strukturą

- zrobienie podsufitki

- zrobienie części ogrodzenia

- malowanie ogrodzenia przy kościele i plebanii

- nawożenie ziemi na ogrodzie za dzwonnicą

- uzyskanie pozwolenia na rozbudowę, przebudowę Kościoła

- zrobienie planów Kościoła (plany zrobione za darmo przez znajomych ks. proboszcza)

- renowacja dwóch kielichów

- zakupienie lichtarzy do kościoła

- zakupienie dwóch akolitek

- zakupienie oprawy na Ewangeliarz

- zakupienie kielicha – do dwóch postaci

- remont łazienki na plebanii

 

  • 2016

- zakupienie krzyża ołtarzowego

- Dokonano przekwalifikowanie działki na niższą klasę gruntu

- ukończenie placu – dawnego ogrodu, przy kościele

- całkowita wymiana utwardzenia drogi na cmentarzu

- położenie asfaltu na cmentarzu

- przygotowanie podłoża pod parking przy kościele

- położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu

 

  • 2017

- demontaż kostki z pasa procesyjnego

- zrobienie wykopów fundamentu i zalanie ław fundamentowych

- wywiezienie ziemi zalegającej przy fundamentach

- wykonanie pod wylewki na nawach kościoła

- murowanie ścian z pustaka pianowego

- rozbiórka dachu nad wejściem do kościoła

- zrobienie wieńców

- ułożenie krokwi na części przedsionka

-zafoliowane i załacenie

- ułożenie blachy na części wejściowej Kościoła

- wymurowanie szczytu kościoła

- docieplenie szczytu dachu styropianem

- zaciągnięcie klejem

- ulżenie tynku szlachetnego

- zrobienie podsufitki na części przedsionka

- zrobienie schodów na chór

- zrobienie ścianek przy schodach

- docieplenie watą części chóru i przykręcenie płyt paździerzowych

 

  • 2018

- montaż witraża w szczycie kościoła

- podświetlenie witraża

- odszalowanie wieńców naw bocznych

- zakupienie dębów na ławki kościoła – dwa dęby otrzymaliśmy od p. Zofii Wasłowicz

- wycinki drzew dokonał pan Józef Malinowski

- łacenie dachu kościoła

- rozbiórka dachu nad klatką schodową od rodziny Majka

- założono folie na części dachu naw bocznych

- wycięcie ściany na chórze

- rozbiórka półkolistych kaplic

- wywiezienie gruzu

- zamontowano nowe drzwi wejściowe (główne)

- Zamontowano drzwi do naw bocznych

- pomalowano wierzę kościoła i dzwonnicę

- wstawienie 6 szt. okien w nawach bocznych kościoła

- wymieniono instalację elektryczną na starej części kościoła

- zrobiono instalacje elektryczną w nawach bocznych

- usunięto spękaną wylewkę nad wejściem do kościoła

- zrobiono nawą wylewkę

- zrobienie elewacji na zakrystii i klatce schodowej

- zakupiono cegłę klinkierową na elewację kościoła

- zostało przetarte drzewo na ławki (3 kubiki przetarł p. Grzegorz Buda na rzecz parafii)

- wytynkowano nawy boczne kościoła oraz ubytki w kościele

2. Zapytanie do Rady odnośnie harmonogramu dalszych prac w Kościele. Co robimy dalej?

3.Od różnych parafian otrzymałem kwotę

4. ofiarę złożyła pewna rodzina

5. Sprawy różne