20 – 26 VI 2022 r. XII Niedziela Zwykła

1. Msze św. w najbliższym tygodniu w naszej parafii odbywają się w następujących godzinach:

- W Niedzielę o godz. 8.00, 9.30 i 11.00.

- W dni powszednie o godz. 18.00 poza piątkiem czyli Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy Msza św. będzie o godz. 19.00 a po niej Adoracja i Różaniec w duchu przebłagania i wynagrodzenia za grzechy nasze, naszych rodzin i Ojczyzny zakończony Apelem o godz. 21.00 i uroczystym zawierzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jest to również dzień modlitw o uświęcenie kapłanów.

W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych tak więc możemy je spożywać.

2. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zachęcamy do udziału w procesjach eucharystycznych i do uwielbiania Boga za dar Eucharystii.

3. W czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.

4. W piątek zakończenie roku szkolnego. Przez cały tydzień przed Mszą św. dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą skorzystać z sakramentu pokuty by przyjąć Komunię świętą dziękczynną za dar roku szkolnego.

We wtorek Msza św. dla szkoły z Podniebyla o godz. 9.00.

W piątek Msza św. dla szkoły z Kopytowej o godz. 8.00. Po Mszy św. kl. VIII w kościele odbierze świadectwa ukończenia religii szkoły podstawowej a klasy od 6 do 8 indeksy formacji katolickiej.

5. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom za uczczenie Bożego Ciała, wspólną modlitwę i procesję eucharystyczną przez naszą parafię. Bóg zapłać tym parafianom, którzy przyczynili się do budowy ołtarzy i dekoracji drogi procesyjnej. Bóg zapłać Paniom za niesienie obrazów z Koła Gospodyń Stanowiska,  Krzyżówki, Podniebyle oraz młodzieży bierzmowanej. Bóg zapłać OSP Kopytowa i Podniebyle za zapewnienie bezpieczeństwa i kierowanie ruchem na drodze podczas procesji, panom za nagłośnienie ołtarza polowego a dzieciom za dzwonienie i sypanie kwiatów oraz liturgicznej służbie ołtarza, Pani zastępującej Pana kościelnego Pani organistce i Panu robiącemu zdjęcia.

 Rodzicom młodzieży bierzmowanej Bóg zapłać za dar ołtarza w kwocie tysiąca złotych.

6. Jutro w poniedziałek o godz. 18.00 uroczyste poświęcenie Groty Matki Bożej i Stacji Różańcowych wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży parafii Kopytowa, Łubno, Faliszówka, Szczepańcowa i Żeglce przez jego ekscelencję ks. Bpa Stanisława Jamrozka. Zapraszamy do modlitwy.

7. Bóg zapłać za prace przy parafii w tym tygodniu w kościele i wokół niego:

- Paniom za troskę o kwiaty,

- Firmie za poprawienie ułożonego kamienia i zafugowanie go wokół kościoła,

- Rodzicom młodzieży bierzmowanej za wymianę geowłókniny i ułożenie kamienia na dwóch skarpach oraz odnowienie i ułożenie kamieniem skalniaka bezpośrednio przed kościołem oraz inne prace,

- wykonano także zamknięcie drzwi głównych kościoła na tzw. wajchę i zamontowano stopki do drzwi.

8. Różaniec w najbliższą niedzielę prosimy by poprowadziła Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Fatimskiej, P. Zajdel Marii.

9. Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię i obejście wokół niej rodzicom młodzieży bierzmowanej. W najbliższym tygodniu  prosimy by o kościół i jego obejście zatroszczyli się……………………

10.W związek małżeński mają zamiar wstąpić następujące osoby:

Pernal Damian Robert ur. w Krośnie, zam. w Kopytowej i Brągiel Maria Wiktoria ur. w Jaśle, zam. w Dębowcu. Zapowiedź II.

Gruszka Sebastian, ur. w Jaśle, zam. w Kopytowej i Wojdyła Elżbieta, ur. w Krośnie zam. Kopytowa. Zapowiedź II.