Protokół spotkania Rady Duszpasterskiej

w Kopytowej

    Przedstawienie informacji o zebranych środkach w latach ;

    2012

- Piaskowanie 6 szt. drzwi Kościoła,

- Malowanie

- Remont poddasza na plebanii

- Cyklinowanie parkietu w Kościele

- Malowanie parkietu

- Cyklinowanie parkietu w kancelarii i jadalni

- Malowanie parkietu

- Ułożenie kostki odbojowej przy plebanii

- Wymiana drzwi wyjściowych na plebani

- Wymiana drzwi do jadalni i kuchni

- Ułożenie podjazdu wjazdowego z kostki przy Kościele

- Częściowy udział przy powstaniu pomnika oraz całkowity koszt przy zagospodarowaniu otoczenia

- wybudowanie szopy na drzewo

- remont klatki schodowej na plebanii

- Wymiana barierek na tarasie plebanii

- remont wikarówki

- Robienie wylewki w piwnicy plebanii i ułożenie płytek

    2013

- generalny remont zakrystii

- wykuwanie ściany do dawnej salki katechetycznej

- Ułożenie płytek w zakrystii

- Pomalowanie zakrystii

- zrobienie sanitariatu w zakrystii

- zrobienie sanitariatu na zewnątrz kościoła

- zrobienie mebli do zakrystii Kościoła

- częściowe zrobienie ogrodzenia od strony parkingu p. Zajchowskiego

- Zrobienie kuchni na plebanii w miejscu dawnego garażu

- Ułożenie płytek

- Zrobienie mebli

- pomalowanie kuchni

    2014

- zakup działki pod cmentarz od rodziny Bugiel i część działki od rodziny Jastrząb

- zrobienie badań geologicznych

- Zakup działki na parking przy kościele od p. Jaracz

- zawożenie gruzem działki pod parking

- remont łazienki w mieszkaniu ks. Stanka

- remont łazienki przy kancelarii

- malowanie ogrodzenia cmentarza

- robienie dalszej części ogrodzenia od strony - potok

    2015

- zrobiony ołtarz polowy

- zrobienie na budynku plebanii szczytu – styropianem i strukturą

- zrobienie podsufitki

- zrobienie części ogrodzenia

- malowanie ogrodzenia przy kościele i plebanii

- nawożenie ziemi na ogrodzie za dzwonnicą

- uzyskanie pozwolenia na rozbudowę, przebudowę Kościoła

- zrobienie planów Kościoła (plany zrobione za darmo przez znajomych ks. proboszcza)

- renowacja dwóch kielichów

- zakupienie lichtarzy do kościoła

- zakupienie dwóch akolitek

- zakupienie oprawy na Ewangeliarz

- zakupienie kielicha – do dwóch postaci

- remont łazienki na plebanii

    2016

- zakupienie krzyża ołtarzowego

- Dokonano przekwalifikowanie działki na niższą klasę gruntu

- ukończenie placu – dawnego ogrodu, przy kościele

- całkowita wymiana utwardzenia drogi na cmentarzu

- położenie asfaltu na cmentarzu

- przygotowanie podłoża pod parking przy kościele

- położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu

    2017

- demontaż kostki z pasa procesyjnego

- zrobienie wykopów fundamentu i zalanie ław fundamentowych

- wywiezienie ziemi zalegającej przy fundamentach

- wykonanie pod wylewki na nawach kościoła

- murowanie ścian z pustaka pianowego

- rozbiórka dachu nad wejściem do kościoła

- zrobienie wieńców

- ułożenie krokwi na części przedsionka

-zafoliowane i załacenie

- ułożenie blachy na części wejściowej Kościoła

- wymurowanie szczytu kościoła

- docieplenie szczytu dachu styropianem

- zaciągnięcie klejem

- ulżenie tynku szlachetnego

- zrobienie podsufitki na części przedsionka

- zrobienie schodów na chór

- zrobienie ścianek przy schodach

- docieplenie watą części chóru i przykręcenie płyt paździerzowych

    2018

- montaż witraża w szczycie kościoła

- podświetlenie witraża

- odszalowanie wieńców naw bocznych

- zakupienie dębów na ławki kościoła – dwa dęby otrzymaliśmy od p. Zofii Wasłowicz

- wycinki drzew dokonał pan Józef Malinowski

- łacenie dachu kościoła

- rozbiórka dachu nad klatką schodową od rodziny Majka

- założono folie na części dachu naw bocznych

- wycięcie ściany na chórze

- rozbiórka półkolistych kaplic

- wywiezienie gruzu

- zamontowano nowe drzwi wejściowe (główne)

- Zamontowano drzwi do naw bocznych

- pomalowano wierzę kościoła i dzwonnicę

- wstawienie 6 szt. okien w nawach bocznych kościoła

- wymieniono instalację elektryczną na starej części kościoła

- zrobiono instalacje elektryczną w nawach bocznych

- usunięto spękaną wylewkę nad wejściem do kościoła

- zrobiono nawą wylewkę

- zrobienie elewacji na zakrystii i klatce schodowej

- zakupiono cegłę klinkierową na elewację kościoła

- zostało przetarte drzewo na ławki (3 kubiki przetarł p. Grzegorz Buda na rzecz parafii)

- wytynkowano nawy boczne kościoła oraz ubytki w kościele

2. Zapytanie do Rady odnośnie harmonogramu dalszych prac w Kościele. Co robimy dalej?

3.Od różnych parafian otrzymałem kwotę

4. ofiarę złożyła pewna rodzina

5. Sprawy różne

PRACE W KOŚCIELE I WOKÓŁ NIEGO WYKONANE W 2020 R.

1Czyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ściany ołtarza głównego.

2. Prace przy klatce schodowej i części tzw. starej plebanii nad prezbiterium - założenie płyt gipsowych, wełny, gruntowanie i malowanie.

3. Montaż 3 telewizorów w kościele.

4. Odwodnienie za prezbiterium.

5. Osuszenie zalanej piwnicy w kościele i wymiana zalanego silnika do hydroforu w piwnicy pod kościołem.

6. Zabezpieczenie pękającego fundamentu dzwonnicy.

7. Odwodnienie skarpy za kościołem od strony plebanii.

8. Obłożenie skarpy poza kościołem od strony plebanii folią izolacyjna i kamieniem dekoracyjnym.

9. Odgromienie kościoła.

10. Ułożenie granitowej posadzki na kościele i dokończenie układania w prezbiterium.

11. Zamontowanie ławek w kościele na stałe na metalowych ościeżnicach w nawie głównej.

12. Malowanie i czyszczenie 3 drzwi wejściowych do kościoła.

13. Osuszenie zalanej piwnicy i wymiana silnika do hydroforu w kościele.

14. Zrobienie 20 metrów barierki chromoniklowej przy kościele od strony drogi.

15. Ułożenie posadzki z termoizolacją w grocie Matki Bożej.

16. Wykonanie i zamontowanie bramy w grocie Matki Bożej.

17. Montaż oświetlenia w grocie Matki Bożej.

18. Montaż stacji różańcowych wokół kościoła.

19. Ułożenie kamienia wokół kościoła (dokończenie prac na wiosnę 2021 roku: dokończenie fugowania kamienia i poprawki, impregnacja kamienia, ułożenie kamienia dekoracyjnego i zasadzenie krzewów).

            Bóg zapłać za wszelkie dobro, za wszelką często bezinteresowną pomoc, za składane ofiary na rzecz prac podejmowanych w kościele i wokół naszej świątyni. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkich ofiarodawców wspierających wyżej wymienione dzieła materialnie. 

            Nade wszystko Bóg zapłać za każdą modlitwę, „każdą zdrowaśkę”, Mszę św. i przyjętą Komunię św. w intencji naszej parafii, nas wszystkich, by wspólnie uwielbiać Boga, wzmacniać naszą wiarę w Niego i zasłużyć na udział „w wiecznej parafii zbawionych w niebie”.

 

PRACE W KOŚCIELE I WOKÓŁ NIEGO WYKONANE W 2021 R.

 

 1. Zlikwidowanie starego podwójnego słupa elektrycznego zasłaniającego kościół i pochylającego się grożącego zawaleniem się na parking i drogę i postawienie nowego słupa z nowym oświetleniem przesuwając go i odsłaniając dzwonnicę i kościół oraz oświetlając nową lampą plac kościelny i kościół.
 2. Naprawa skarpy nad drogą i parkingiem części należącej do parafii oraz demontaż płotu pochylającego się i grożącego zawaleniem na parking i drogę oraz wyplantowanie i zasianie trawą.
 3. Założenie książek budowlanych obiektów kościoła i plebanii wraz z protokołami gazowymi, kominiarskimi i elektrycznymi.
 4. Montaż chromoniklowych barierek w przedsionku kościoła i przy bocznym wejściu do kościoła.
 5. Odnowienie figury świętego Józefa w Roku św. Józefa.
 6. Zrobienie 3 cokołów dębowych pod figury znajdujące się w naszej świątyni.
 7. Zamontowanie głośników procesyjnych na zewnątrz kościoła.
 8. Nabycie działki około 33 arów z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu i obsługę cmentarza.
 9. Wyplantowanie koparką działki przeznaczonej na parking i częściowo pokrycie kamieniem.
 10. Wokół kościoła, przy pasie procesyjnym posadzono krzewy, wyłożono geowłókniną, i wysypano kamień dekoracyjny.
 11. Czyszczenie, uszczelnianie i malowanie dachu na plebanii.
 12. Czyszczenie, malowanie dachu na garażach.
 13. Obłożenie fundamentu kościoła płytkami dekoracyjnymi.
 14. Czyszczenie i piaskowanie kamienia wokół kościoła oraz kamiennych schodów przed głównym wejściem do kościoła.
 15. Wykonanie nowej strony internetowej parafii.
 16. Wykonanie elewacji plebanii i garażu.
 17. Zafugowanie schodów kamiennych przed głównym wejściem do kościoła.
 18. Dokończenie fugowania i dokończenie położenia cokolików w kościele.
 19. Odczyszczenie i pomalowanie ołtarza polowego.
 20. Wykonano studzienkę kanalizacyjną przed kościołem i połączono z innymi studzienkami w miejscu gdzie zalewała woda opadowa.
 21. Wykonano parking między plebanią a garażem i wysypano klińcem.
 22. Odwodniono teren przed garażami wraz z wymianą rur odwodnieniowych i założono kratkę odpływającą oraz wyłożono kostką.
 23. Zamontowanie w kościele nad bocznymi drzwiami świateł od strony wewnętrznej kościoła.