PRACE WYKONANE W PARAFII KOPYTOWA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W 2023 R.

 1. Wykonanie dębowej witryny do zakrystii.
 2. Niwelacja terenu pod nowy cmentarz koparką.
 3. Wykonanie ogrodzenia nowego cmentarza.
 4. Wykonanie głównej alejki na cmentarzu i zasypanie klińcem.
 5. Wykonanie nowego parkingu cmentarza i zasypanie klińcem.
 6. Czyszczenie i impregnacja pasa procesyjnego wokół kościoła.
 7. Impregnacja pasa procesyjnego wraz z kamieniem wokół kościoła.
 8. Zakup i montaż nowego tabernakulum.
 9. Zamontowanie znaku wskazującego kierunek z drogi głównej na cmentarz.
 10. Wykonanie i montaż nowego ołtarza głównego i ambonki.
 11. Wykonanie i montaż ołtarza ściennego.
 12. Wyzłocenie dwóch kielichów i dwóch paten.
 13. Wykonanie i zakup czterech zacheuszek do kościoła.
 14. Przekazanie do renowacji konserwatorskiej procesyjnych dwóch obrazów i figury Pana Jezusa.

PRACE WYKONANE W PARAFII W ROKU 2022

 1. Ułożenie płytek na posadzce w łazience w tzw. starej wikarówce.
 2. Zakup i montaż lamp oświetleniowych na garażach.
 3. Wymiana napędu bramy garażowej.
 4. Położenie płytek na dzwonnicy.
 5. Położenie płytek na ścianie w jadalni.
 6. Otynkowanie i pomalowanie tzw. drewutni.
 7. Wykonanie i zamontowanie drzwi w przedsionku kościoła na tzw. składzik.
 8. Wykonanie i zamontowanie zasuwy drzwiowej i stopek przy drzwiach kościoła.
 9. Fugowanie wypiaskowanego muru z kamienia przed kościołem.
 10. Wykonanie i zamontowanie drzwi – metalowej bramy zasuwanej wraz z kropielnicami w przedsionku kościoła.
 11. Malowanie jednej ściany w przedsionku kościoła oraz zafugowanie ubytków przy cokolikach w kościele.
 12. Pomalowano dolną, większą część jadalni.
 13. Zainstalowano mikrofon bezprzewodowy i zestrojono nagłośnienie w kościele.
 14. Wypiaskowano, wymalowano i zainstalowano na metalowych płaskownikach ławki w kościele w bocznych nawach.
 15. Wypiaskowano i wymalowano dwa konfesjonały w kościele wraz ze stojakiem na chorągwie.
 16. Zakupiono nowy baldachim.
 17. Zakupiono lub uszyto nowe chorągwie procesyjne.
 18. Złożono stosowną dokumentację i uzyskano zgodę na rozbudowę cmentarza parafialnego.
 19. Wykonano częściowo wjazd na nowy cmentarz.
 20. Rozpoczęto prace budowlane polegające na niwelacji terenu koparką na tzw. nowym cmentarzu.
 21. Zakupiono odśnieżarkę.
 22. Wykonano wstępny projekt ściany ołtarzowej który ma być poprawiony według wytycznych Kurii Diecezjalnej.

PRACE W KOŚCIELE I WOKÓŁ NIEGO WYKONANE W 2021 R.

 1. Zlikwidowanie starego podwójnego słupa elektrycznego zasłaniającego kościół i pochylającego się grożącego zawaleniem się na parking i drogę i postawienie nowego słupa z nowym oświetleniem przesuwając go i odsłaniając dzwonnicę i kościół oraz oświetlając nową lampą plac kościelny i kościół.
 2. Naprawa skarpy nad drogą i parkingiem części należącej do parafii oraz demontaż płotu pochylającego się i grożącego zawaleniem na parking i drogę oraz wyplantowanie i zasianie trawą.
 3. Założenie książek budowlanych obiektów kościoła i plebanii wraz z protokołami gazowymi, kominiarskimi i elektrycznymi.
 4. Montaż chromoniklowych barierek w przedsionku kościoła i przy bocznym wejściu do kościoła.
 5. Odnowienie figury świętego Józefa w Roku św. Józefa.
 6. Zrobienie 3 cokołów dębowych pod figury znajdujące się w naszej świątyni.
 7. Zamontowanie głośników procesyjnych na zewnątrz kościoła.
 8. Nabycie działki około 33 arów z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu i obsługę cmentarza.
 9. Wyplantowanie koparką działki przeznaczonej na parking i częściowo pokrycie kamieniem.
 10. Wokół kościoła, przy pasie procesyjnym posadzono krzewy, wyłożono geowłókniną, i wysypano kamień dekoracyjny.
 11. Czyszczenie, uszczelnianie i malowanie dachu na plebanii.
 12. Czyszczenie, malowanie dachu na garażach.
 13. Obłożenie fundamentu kościoła płytkami dekoracyjnymi.
 14. Czyszczenie i piaskowanie kamienia wokół kościoła oraz kamiennych schodów przed głównym wejściem do kościoła.
 15. Wykonanie nowej strony internetowej parafii.
 16. Wykonanie elewacji plebanii i garażu.
 17. Zafugowanie schodów kamiennych przed głównym wejściem do kościoła.
 18. Dokończenie fugowania i dokończenie położenia cokolików w kościele.
 19. Odczyszczenie i pomalowanie ołtarza polowego.
 20. Wykonano studzienkę kanalizacyjną przed kościołem i połączono z innymi studzienkami w miejscu gdzie zalewała woda opadowa.
 21. Wykonano parking między plebanią a garażem i wysypano klińcem.
 22. Odwodniono teren przed garażami wraz z wymianą rur odwodnieniowych i założono kratkę odpływającą oraz wyłożono kostką.
 23. Zamontowanie w kościele nad bocznymi drzwiami świateł od strony wewnętrznej kościoła.

PRACE W KOŚCIELE I WOKÓŁ NIEGO WYKONANE W 2020 R.

1Czyszczenie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ściany ołtarza głównego.

2. Prace przy klatce schodowej i części tzw. starej plebanii nad prezbiterium - założenie płyt gipsowych, wełny, gruntowanie i malowanie.

3. Montaż 3 telewizorów w kościele.

4. Odwodnienie za prezbiterium.

5. Osuszenie zalanej piwnicy w kościele i wymiana zalanego silnika do hydroforu w piwnicy pod kościołem.

6. Zabezpieczenie pękającego fundamentu dzwonnicy.

7. Odwodnienie skarpy za kościołem od strony plebanii.

8. Obłożenie skarpy poza kościołem od strony plebanii folią izolacyjna i kamieniem dekoracyjnym.

9. Odgromienie kościoła.

10. Ułożenie granitowej posadzki na kościele i dokończenie układania w prezbiterium.

11. Zamontowanie ławek w kościele na stałe na metalowych ościeżnicach w nawie głównej.

12. Malowanie i czyszczenie 3 drzwi wejściowych do kościoła.

13. Osuszenie zalanej piwnicy i wymiana silnika do hydroforu w kościele.

14. Zrobienie 20 metrów barierki chromoniklowej przy kościele od strony drogi.

15. Ułożenie posadzki z termoizolacją w grocie Matki Bożej.

16. Wykonanie i zamontowanie bramy w grocie Matki Bożej.

17. Montaż oświetlenia w grocie Matki Bożej.

18. Montaż stacji różańcowych wokół kościoła.

19. Ułożenie kamienia wokół kościoła (dokończenie prac na wiosnę 2021 roku: dokończenie fugowania kamienia i poprawki, impregnacja kamienia, ułożenie kamienia dekoracyjnego i zasadzenie krzewów).

            Bóg zapłać za wszelkie dobro, za wszelką często bezinteresowną pomoc, za składane ofiary na rzecz prac podejmowanych w kościele i wokół naszej świątyni. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkich ofiarodawców wspierających wyżej wymienione dzieła materialnie. 

            Nade wszystko Bóg zapłać za każdą modlitwę, „każdą zdrowaśkę”, Mszę św. i przyjętą Komunię św. w intencji naszej parafii, nas wszystkich, by wspólnie uwielbiać Boga, wzmacniać naszą wiarę w Niego i zasłużyć na udział „w wiecznej parafii zbawionych w niebie”.

 

    2018

- montaż witraża w szczycie kościoła

- podświetlenie witraża

- odszalowanie wieńców naw bocznych

- zakupienie dębów na ławki kościoła – dwa dęby otrzymaliśmy od p. Zofii Wasłowicz

- wycinki drzew dokonał pan Józef Malinowski

- łacenie dachu kościoła

- rozbiórka dachu nad klatką schodową od rodziny Majka

- założono folie na części dachu naw bocznych

- wycięcie ściany na chórze

- rozbiórka półkolistych kaplic

- wywiezienie gruzu

- zamontowano nowe drzwi wejściowe (główne)

- Zamontowano drzwi do naw bocznych

- pomalowano wierzę kościoła i dzwonnicę

- wstawienie 6 szt. okien w nawach bocznych kościoła

- wymieniono instalację elektryczną na starej części kościoła

- zrobiono instalacje elektryczną w nawach bocznych

- usunięto spękaną wylewkę nad wejściem do kościoła

- zrobiono nawą wylewkę

- zrobienie elewacji na zakrystii i klatce schodowej

- zakupiono cegłę klinkierową na elewację kościoła

- zostało przetarte drzewo na ławki (3 kubiki przetarł p. Grzegorz Buda na rzecz parafii)

- wytynkowano nawy boczne kościoła oraz ubytki w kościele

2. Zapytanie do Rady odnośnie harmonogramu dalszych prac w Kościele. Co robimy dalej?

3.Od różnych parafian otrzymałem kwotę

4. ofiarę złożyła pewna rodzina

5. Sprawy różne

 

    2017

- demontaż kostki z pasa procesyjnego

- zrobienie wykopów fundamentu i zalanie ław fundamentowych

- wywiezienie ziemi zalegającej przy fundamentach

- wykonanie pod wylewki na nawach kościoła

- murowanie ścian z pustaka pianowego

- rozbiórka dachu nad wejściem do kościoła

- zrobienie wieńców

- ułożenie krokwi na części przedsionka

-zafoliowane i załacenie

- ułożenie blachy na części wejściowej Kościoła

- wymurowanie szczytu kościoła

- docieplenie szczytu dachu styropianem

- zaciągnięcie klejem

- ulżenie tynku szlachetnego

- zrobienie podsufitki na części przedsionka

- zrobienie schodów na chór

- zrobienie ścianek przy schodach

- docieplenie watą części chóru i przykręcenie płyt paździerzowych

 

    2016

- zakupienie krzyża ołtarzowego

- Dokonano przekwalifikowanie działki na niższą klasę gruntu

- ukończenie placu – dawnego ogrodu, przy kościele

- całkowita wymiana utwardzenia drogi na cmentarzu

- położenie asfaltu na cmentarzu

- przygotowanie podłoża pod parking przy kościele

- położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu

 

    2015

- zrobiony ołtarz polowy

- zrobienie na budynku plebanii szczytu – styropianem i strukturą

- zrobienie podsufitki

- zrobienie części ogrodzenia

- malowanie ogrodzenia przy kościele i plebanii

- nawożenie ziemi na ogrodzie za dzwonnicą

- uzyskanie pozwolenia na rozbudowę, przebudowę Kościoła

- zrobienie planów Kościoła (plany zrobione za darmo przez znajomych ks. proboszcza)

- renowacja dwóch kielichów

- zakupienie lichtarzy do kościoła

- zakupienie dwóch akolitek

- zakupienie oprawy na Ewangeliarz

- zakupienie kielicha – do dwóch postaci

- remont łazienki na plebanii

 

    2014

- zakup działki pod cmentarz od rodziny Bugiel i część działki od rodziny Jastrząb

- zrobienie badań geologicznych

- Zakup działki na parking przy kościele od p. Jaracz

- zawożenie gruzem działki pod parking

- remont łazienki w mieszkaniu ks. Stanka

- remont łazienki przy kancelarii

- malowanie ogrodzenia cmentarza

- robienie dalszej części ogrodzenia od strony - potok

 

    2013

- generalny remont zakrystii

- wykuwanie ściany do dawnej salki katechetycznej

- Ułożenie płytek w zakrystii

- Pomalowanie zakrystii

- zrobienie sanitariatu w zakrystii

- zrobienie sanitariatu na zewnątrz kościoła

- zrobienie mebli do zakrystii Kościoła

- częściowe zrobienie ogrodzenia od strony parkingu p. Zajchowskiego

- Zrobienie kuchni na plebanii w miejscu dawnego garażu

- Ułożenie płytek

- Zrobienie mebli

- pomalowanie kuchni

 

    2012

- Piaskowanie 6 szt. drzwi Kościoła,

- Malowanie

- Remont poddasza na plebanii

- Cyklinowanie parkietu w Kościele

- Malowanie parkietu

- Cyklinowanie parkietu w kancelarii i jadalni

- Malowanie parkietu

- Ułożenie kostki odbojowej przy plebanii

- Wymiana drzwi wyjściowych na plebani

- Wymiana drzwi do jadalni i kuchni

- Ułożenie podjazdu wjazdowego z kostki przy Kościele

- Częściowy udział przy powstaniu pomnika oraz całkowity koszt przy zagospodarowaniu otoczenia

- wybudowanie szopy na drzewo

- remont klatki schodowej na plebanii

- Wymiana barierek na tarasie plebanii

- remont wikarówki

- Robienie wylewki w piwnicy plebanii i ułożenie płytek